Đổi với Hosting cPanel thì các bạn vào quản trị của cPanel, sau đó click vào phpMyAdmin tại box Databases. Sau đó bạn click chọn database cần Replace Url, click qua tab SQL và dán đoạn mã sau vào Text Area (sửa lại url theo domain của bạn) cuối cùng click Go để hoàn tất. Đối với các Database cũng tương tự, sửa wp_posts thành tên bảng cần replace, post_content thành tên cột cần replace là xong.

UPDATE wp_posts SET post_content = REPLACE(post_content, 'localhost/wordpress', 'domain.com');
UPDATE wp_posts SET guid = REPLACE(guid, 'localhost/wordpress', 'domain.com');
UPDATE wp_options SET option_value = REPLACE(option_value, 'localhost/wordpress', 'domain.com');

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận