Snapdragon 820 – 3

Snapdragon 820 2 150x150 - Snapdragon 820 - 3
Snapdragon 820 4 150x150 - Snapdragon 820 - 3

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Microsoft Surface Book 2 ngốn sạch pin kể cả khi đang...

Khi hoạt động với hiệu năng cao, ví dụ như chơi game hoặc xử lý đồ họa, chiếc laptop Microsoft Surface Book 2 có...