Snapdragon 820 – 2

Snapdragon 820 1 150x150 - Snapdragon 820 - 2
Snapdragon 820 3 150x150 - Snapdragon 820 - 2

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Facebook đóng API các app ở VN, giới công nghệ náo...

Đêm 27/3, nhiều trang fanpage lớn và dịch vụ trực tuyến đồng loạt thông báo về sự cố liên quan đến những ứng dụng...