Snapdragon 820 – 2

Snapdragon 820 1 150x150 - Snapdragon 820 - 2
Snapdragon 820 3 150x150 - Snapdragon 820 - 2

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Flycam – Máy bay điều khiển Phantom 4 PRO

Máy bay điều khiển từ xa Phantom 4 Pro, 4 Pro+ là 2 siêu phẩm mới nhất và duy nhất của DJI trong dòng...