galaxy-note8-xiaomi-mi-mix-2-11

galaxy note8 xiaomi mi mix 2 10 150x150 - galaxy-note8-xiaomi-mi-mix-2-11
galaxy note8 xiaomi mi mix 2 12 150x150 - galaxy-note8-xiaomi-mi-mix-2-11

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Bật lại nút Justify và Underline trong trình soạn thảo WordPress

Kể từ phiên bản 4.7, WordPress đã chính thức loại bỏ 2 nút là Justify (căn đều 2 bên) và Underline (gạch chân chữ)...