Bạn cần reset lại bộ đếm máy in Epson để tiếp tục sử dụng bằng Resetter Tool, hãy làm theo bài hướng dẫn sau nhé.

epson l110 nhay 2 den do - Hướng dẫn reset mực máy in Epson L110, L210, L300, L350, L355 bằng resetter tool

Bước 1: Download Resetter tool

Bước 2: Chạy file Adjprogcracked.exe

Bước 3: Click nút Select

reset epson printer 1 - Hướng dẫn reset mực máy in Epson L110, L210, L300, L350, L355 bằng resetter tool

Bước 4: Chọn đúng dòng máy của bạn và Port (port có thể để auto sealection) click OK

reset epson printer 2 - Hướng dẫn reset mực máy in Epson L110, L210, L300, L350, L355 bằng resetter tool

Bước 5: Chọn Particular adjustment mode

reset epson printer 3 - Hướng dẫn reset mực máy in Epson L110, L210, L300, L350, L355 bằng resetter tool

Bước 6: Chọn tiếp Waste ink pad counter click OK

reset epson printer 4 - Hướng dẫn reset mực máy in Epson L110, L210, L300, L350, L355 bằng resetter tool

Bước 7: Tick vào tùy chọn Main pad counter, click nút Check, bạn sẽ thấy kết quả trả về là số bản in và % sử dụng. Click tiếp Initialization, rồi OK.

reset epson printer 5 - Hướng dẫn reset mực máy in Epson L110, L210, L300, L350, L355 bằng resetter tool

Màn hình có thông báo Please turn off printer click OK và reset lại máy in. Bạn cũng có thể chạy lại quá trình “Check” để xem số bản in đã được trả về 0 chưa.

Chúc bạn thành công!

VN-Tek