Chia sẻ với các bạn KEY cài đặt Windows cho tất cả phiên bản, lưu ý key cài đặt không có tác dụng kích hoạt Windows.

1. Windows Vista

Windows Vista Starter: X9PYV-YBQRV-9BXWV-TQDMK-QDWK4

Windows Vista Home Basic: RCG7P-TX42D-HM8FM-TCFCW-3V4VD

Windows Vista Home Premium: X9HTF-MKJQQ-XK376-TJ7T4-76PKF

Windows Vista Business: 4D2XH-PRBMM-8Q22B-K8BM3-MRW4W

Windows Vista Ultimate: VMCB9-FDRV6-6CDQM-RV23K-RP8F7

2. Windows 7

Windows 7 Starter: 7Q28W-FT9PC-CMMYT-WHMY2-89M6G

Windows 7 Home Basic: YGFVB-QTFXQ-3H233-PTWTJ-YRYRV

Windows 7 Home Premium: RHPQ2-RMFJH-74XYM-BH4JX-XM76F

Windows 7 Professional: HYF8J-CVRMY-CM74G-RPHKF-PW487

Windows 7 Ultimate: D4F6K-QK3RD-TMVMJ-BBMRX-3MBMV

Windows 7 Enterprise: H7X92-3VPBB-Q799D-Y6JJ3-86WC6

Windows 7 Starter N: D4C3G-38HGY-HGQCV-QCWR8-97FFR

Windows 7 Home Basic N: MD83G-H98CG-DXPYQ-Q8GCR-HM8X2

Windows 7 Home Premium N: D3PVQ-V7M4J-9Q9K3-GG4K3-F99JM

Windows 7 Professional N: BKFRB-RTCT3-9HW44-FX3X8-M48M6

Windows 7 Ultimate N: HTJK6-DXX8T-TVCR6-KDG67-97J8Q

Windows 7 Enterprise N: BQ4TH-BWRRY-424Y9-7PQX2-B4WBD

Windows 7 Starter E: BRQCV-K7HGQ-CKXP6-2XP7K-F233B

Windows 7 Home Basic E: VTKM9-74GQY-K3W94-47DHV-FTXJY

Windows 7 Home Premium E: 76BRM-9Q4K3-QDJ48-FH4F3-9WT2R

Windows 7 Professional E: 3YHKG-DVQ27-RYRBX-JMPVM-WG38T

Windows 7 Ultimate E: TWMF7-M387V-XKW4Y-PVQQD-RK7C8

Windows 7 Enterprise E: H3V6Q-JKQJG-GKVK3-FDDRF-TCKVR

3. Windows 8

Windows 8: FB4WR-32NVD-4RW79-XQFWH-CYQG3

Windows 8 (ARM): 6D4CN-WMGRW-DG8M6-XX8W9-3RPT8

Windows 8 (Country Specific): XYNVP-TW798-F8893-7B89K-8QHDK

Windows 8 (Single Language): XBRND-QDJTG-CQJDB-7DRBW-RX6HB

Windows 8 Professional: XKY4K-2NRWR-8F6P2-448RF-CRYQH

Windows 8 Professional with WMC: RR3BN-3YY9P-9D7FC-7J4YF-QGJXW

Windows 8 Enterprise: 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7

Windows 8 N: VDKYM-JNKJ7-DC4X9-BT3QR-JHRDC

Windows 8 Professional N: BHHD4-FKNK8-89X83-HTGM4-3C73G

Windows 8 Enterprise N: NCVKH-RB9D4-R86X8-GB8WG-4M2K6

4. Windows 8.1

Windows 8.1: 334NH-RXG76-64THK-C7CKG-D3VPT

Windows 8.1 (ARM): NK2V7-9DWXG-KMTWQ-K9H9M-6VHPJ

Windows 8.1 (Country Specific): TNH8J-KG84C-TRMG4-FFD7J-VH4WX

Windows 8.1 (Single Language): Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC

Windows 8.1 Professional: GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9

Windows 8.1 Professional with WMC: GBFNG-2X3TC-8R27F-RMKYB-JK7QT

Windows 8.1 Enterprise: FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H

Windows 8.1 N: 6NPQ8-PK64X-W4WMM-MF84V-RGB89

Windows 8.1 Professional N: JRBBN-4Q997-H4RM2-H3B7W-Q68KC

Windows 8.1 Enterprise N: NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW

5. Windows 10

Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6-6F4BT

Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD

Windows 10 Education: YNMGQ-8RYV3-4PGQ3-C8XTP-7CFBY

Windows 10 Enterprise:

Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

6. Windows Server 2008

Windows Server 2008 Standard: TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2

Windows Server 2008 Web: WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D

Windows Server 2008 HPC: RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP

Windows Server 2008 Enterprise: YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V

Windows Server 2008 Itanium: 7YKJ4-CX8QP-Q23QY-7BYQM-H2893

Windows Server 2008 Datacenter: 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3

Windows SBS 2008 Standard: PHYFD-HQ4XW-78PR4-2CXKF-V67KJ

Windows SBS 2008 Premium: 4TMY4-8JG4B-VKY8X-6TVDH-J7XFV

Windows Server 2008 R2 Foundation: 36RXV-4Y4PJ-B7DWH-XY4VW-KQXDQ

Windows Server 2008 R2 Standard: YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC

Windows Server 2008 R2 Web: 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4

Windows Server 2008 R2 HPC: TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX

Windows Server 2008 R2 Enterprise: 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y

Windows Server 2008 R2 Itanium: GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows Server 2008 R2 Datacenter: 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648

Windows Hyper-V Server 2008 R2: Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H

7. Windows Server 2010 – 2011

Windows MultiPoint Server 2010: 736RG-XDKJK-V34PF-BHK87-J6X3K

Windows SBS 2011 Standard: YT76W-VD3W9-QDCK4-9QFPX-WQY4J

Windows SBS 2011 Premium: BXQQP-Q6Q6D-TR7TR-3YXQW-VFHKM

Windows Home Server 2011 Standard: BTMWJ-8KHD9-B9BX8-J7JQ9-7M6J2

Windows Home Server 2011 Premium: YQXDR-G2MBV-63VW2-JX8J2-FVTVG

8. Windows Server 2012 / R2

Windows Server 2012 Foundation: PN24B-X6THG-274MF-YHM9G-H8MVG

Windows Server 2012 Standard: VN93G-8PVT3-W2X3H-F3X87-FJMTW

Windows Server 2012 Datacenter: 2GMNX-8K7D2-X968C-7P62F-8B2QK

Windows Server 2012 Storage Server: RD9XF-6N3MC-2P2R3-MK2WX-C7GCW

Windows Multipoint Server 2012 Standard: 32TNQ-HMFWQ-8R933-X6VYY-WHRFX

Windows Multipoint Server 2012 Premium: CBR2N-2HG39-2TGGT-GQB27-46V47

Windows Server 2012 Standard Core: VN93G-8PVT3-W2X3H-F3X87-FJMTW

Windows Server 2012 Datacenter Core: 2GMNX-8K7D2-X968C-7P62F-8B2QK

Windows Server 2012 R2 Essentials: KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows Server 2012 R2 Foundation: 7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26

Windows Server 2012 R2 Standard: D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX

Windows Server 2012 R2 Datacenter: W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9

Windows Server 2012 R2 Storage Server Standard: H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT

Windows Server 2012 R2 Storage Server Workgroup: 8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2

Microsoft Hyper-V Server 2012 R2: Q8R8C-T2W6H-7MGPB-4CQ9R-KR36H

Windows Server 2012 R2 Essentials Core: 326N4-6GMBX-PD2QT-M7HX4-TVHM8

Windows Server 2012 R2 Foundation Core: 7JGXN-BW8X3-DTJCK-WG7XB-YWP26

Windows Server 2012 R2 Standard Core: NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB

Windows Server 2012 R2 Datacenter Core: BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y

Windows Server 2012 R2 Storage Server Standard Core: H2K4M-QNKQ2-64699-FYQHD-2WDYT

Windows Server 2012 R2 Storage Server Workgroup Core: 8N7PM-D3C64-RQVYF-MX8T7-G6MB2

VN-Tek

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận