Home Tags Deepfake

Tag: Deepfake

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Chrome 74 chính thức hỗ trợ Dark Mode cho Windows

Người dùng Mac đã được dùng Dark Mode của Chrome từ Chrome 73. Với những người muốn dùng chế độ mới, tin buồn là...