ios-11-apple_5

ios 11 apple 4 150x150 - ios-11-apple_5
ios 11 apple 6 150x150 - ios-11-apple_5

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Những tính năng hay nên biết khi dùng iOS 11 Apple

Trên iOS 11, trợ lý ảo Siri của Apple được tích hợp thêm khả năng thiết lập cuộc gọi loa ngoài. Gọi điện bằng loa...