nokia-6-2018_9

nokia 6 2018 8 150x150 - nokia-6-2018_9
nokia 6 2018 10 150x150 - nokia-6-2018_9

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Hiển thị thông số phần cứng ở desktop Windows 10

Như đã biết thì kể từ Windows 8 thì widget đã hoàn toàn biến mất khỏi màn hình desktop của Windows. Tuy nhiên, khó...