LG-V30-3

lg v30 2 150x150 - LG-V30-3
lg v30 4 150x150 - LG-V30-3

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Chê Samsung, Nguyễn Tử Quảng lại nói iPhone 8 kém Bphone...

Tại buổi offline Bphone Fans Club mới đây, CEO của BKAV, ông Nguyễn Tử Quảng đã mang tới nhiều thông tin chi tiết về...