Nếu bạn không có thẻ VISA hoặc MASTER hoặc muốn tạo một tài khoản ID Apple miễn phí thì hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào cài đặt => iCloud

huong dan tao apple id 1 - Hướng dẫn tạo ID Apple không cần Gmail, Visa, MasterCard

Bước 2: Chọn “Bạn không có ID Apple hoặc đã quên” => Chọn “Tạo ID Apple”

huong dan tao apple id 2 - Hướng dẫn tạo ID Apple không cần Gmail, Visa, MasterCard

Bước 3: Chọn Ngày tháng năm sinh

huong dan tao apple id 3 - Hướng dẫn tạo ID Apple không cần Gmail, Visa, MasterCard

Bước 4: Điền họ tên

huong dan tao apple id 4 - Hướng dẫn tạo ID Apple không cần Gmail, Visa, MasterCard

Bước 5: Chọn nhận email iCloud miễn phí

huong dan tao apple id 5 - Hướng dẫn tạo ID Apple không cần Gmail, Visa, MasterCard

Bước 6: Nhập tài khoản iCloud miễn phí (Lưu ý tên phải là duy nhất)

huong dan tao apple id 6 - Hướng dẫn tạo ID Apple không cần Gmail, Visa, MasterCard

Bước 7: Chọn đồng ý điều khoản và điều kiện

huong dan tao apple id 7 - Hướng dẫn tạo ID Apple không cần Gmail, Visa, MasterCard

Bước 8: Điền các thông tin thanh toán.

huong dan tao apple id 8 - Hướng dẫn tạo ID Apple không cần Gmail, Visa, MasterCard

Tại phương thức thanh toán chọn KHÔNG, Tên thanh toán, Địa chỉ thanh toán.

Bước 9: Xong!

huong dan tao apple id 9 - Hướng dẫn tạo ID Apple không cần Gmail, Visa, MasterCard

Và vừa rồi VN-Tek đã hướng dẫn các bạn các bước để tạo tài khoản Apple ID đơn giản nhất không cần đến tài khoảng Gmail và thẻ Visa, MasterCard.

Chúc các bạn thành công!

Please wait...