anker-a1501_3

anker a1501 2 150x150 - anker-a1501_3
anker a1501 4 150x150 - anker-a1501_3

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

HyperSound Glass – loa định hướng âm thanh tới chỉ 1...

Với khả năng tạo nên một luồng sóng âm hẹp hướng tới từng điểm cụ thể trong không gian, bạn sẽ nghe âm thanh...