bphone 2017 2

bphone 2017 1 150x150 - bphone 2017 2
bphone 2017 3 150x150 - bphone 2017 2
- Advertisement -

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Chê Samsung, Nguyễn Tử Quảng lại nói iPhone 8 kém Bphone...

Tại buổi offline Bphone Fans Club mới đây, CEO của BKAV, ông Nguyễn Tử Quảng đã mang tới nhiều thông tin chi tiết về...
Chuyển đến thanh công cụ