bphone 2017 18

bphone 2017 17 150x150 - bphone 2017 18
bphone 2017 19 150x150 - bphone 2017 18
- Advertisement -

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

HyperSound Glass – loa định hướng âm thanh tới chỉ 1...

Với khả năng tạo nên một luồng sóng âm hẹp hướng tới từng điểm cụ thể trong không gian, bạn sẽ nghe âm thanh...
Chuyển đến thanh công cụ