bphone 2017 16

bphone 2017 15 150x150 - bphone 2017 16
bphone 2017 17 150x150 - bphone 2017 16

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Bật lại nút Justify và Underline trong trình soạn thảo WordPress

Kể từ phiên bản 4.7, WordPress đã chính thức loại bỏ 2 nút là Justify (căn đều 2 bên) và Underline (gạch chân chữ)...