bphone 2017 10

bphone 2017 9 150x150 - bphone 2017 10
bphone 2017 11 150x150 - bphone 2017 10

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

HyperSound Glass – loa định hướng âm thanh tới chỉ 1...

Với khả năng tạo nên một luồng sóng âm hẹp hướng tới từng điểm cụ thể trong không gian, bạn sẽ nghe âm thanh...