Snapdragon 820 – 7

Snapdragon 820 6 150x150 - Snapdragon 820 - 7
Snapdragon 820 8 150x150 - Snapdragon 820 - 7

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

iPhone 2 SIM dùng ở Việt Nam không tốt như Android

iPhone XS Max với khay SIM kép (2 SIM) chỉ được Apple phát hành ở một số thị trường như Hong Kong, Trung Quốc....