Snapdragon 820 – 10

Snapdragon 820 8 150x150 - Snapdragon 820 - 10
Snapdragon 820 11 150x150 - Snapdragon 820 - 10

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Đập hộp chiếc VGA GTX 1070 Ti đầu tiên xuất hiện...

Như vậy là chỉ sau 1 ngày lộ diện thì loạt sản phẩm GTX 1070 Ti đã tràn về Việt Nam để phục vụ...