LG-V30-7

lg v30 6 150x150 - LG-V30-7
lg v30 9 150x150 - LG-V30-7

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Smartphone đầu tiên với màn hình kim cương sẽ ra mắt...

Công nghệ màn hình kim cương cho smartphone có tên: “Mirage Diamond Glass”. Sử dụng kim cương nhân tạo với cấu trúc “tinh thể...