Firefox 57 Quantum5

Firefox 57 Quantum4 150x150 - Firefox 57 Quantum5
Firefox 57 Quantum6 150x150 - Firefox 57 Quantum5

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Cách kiểm tra tình trạng pin, tắt tùy chọn làm chậm...

Tính năng mới được hiển thị qua menu "Battery Health" trong mục Battery ở phần cài đặt của iOS 11.3. Menu này chỉ gồm...