Firefox 57 Quantum1

Firefox 57 Quantum 150x150 - Firefox 57 Quantum1
Firefox 57 Quantum2 150x150 - Firefox 57 Quantum1

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Firefox 57 Quantum với Giao diện Photon, tốc độ tăng gấp...

Mùa thu năm ngoái, Mozilla lần đầu tiên nhắc đến một cuộc cách mạng có thể lật đổ Google Chrome. Đó là một phiên...