bphone 2017 14

bphone 2017 13 150x150 - bphone 2017 14
bphone 2017 15 150x150 - bphone 2017 14

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Đánh giá nhanh camera Bphone 2017 của BKAV

Một trong những đặc điểm được BKAV nhấn mạnh nhất trên Bphone 2017 chính là camera. Hệ thống này được quảng cáo là "camera...