bphone 2017 12

bphone 2017 11 150x150 - bphone 2017 12
bphone 2017 13 150x150 - bphone 2017 12

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

iPhone X cuối cùng cũng có chuẩn kháng nước IP68

Thông qua rò rỉ từ phiên bản iOS 11 GM, chúng ta gần như đã biết hết những thông tin về chiếc iPhone X...