soan-thao-van-thao_17

soan thao van thao 16 150x150 - soan-thao-van-thao_17
soan thao van thao 18 150x150 - soan-thao-van-thao_17

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Xem thông tin, kiểm tra và sửa lỗi bad sector ổ...

Một số khái niệm mà các bạn cần nắm trước: Track là các vòng tròn đồng tâm trên mặt đĩa. Trên Track chia thành...