Xperia XZ1 15

Xperia XZ1 14 150x150 - Xperia XZ1 15
Xperia XZ1 16 150x150 - Xperia XZ1 15

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Đánh giá nhanh Xperia XZ1 giá 16 triệu đồng

Dòng smartphone đầu bảng mới của Sony, Xperia XZ1 đạt tiêu chuẩn kháng bụi và nước cao nhất, để có thể đồng hành cùng...