Xperia XZ1 13

Xperia XZ1 12 150x150 - Xperia XZ1 13
Xperia XZ1 14 150x150 - Xperia XZ1 13

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Bản nâng cấp iOS 11.3 của Apple có gì mới?

Người dùng có thể vào Settings —> General —> Software Update để cập nhật bản nâng cấp mới nhất. Ngoài hai bổ sung mới...