iPhone 8 và iPhone 8 Plus

Apple TV 4K 150x150 - iPhone 8 và iPhone 8 Plus
iPhone X 1 150x150 - iPhone 8 và iPhone 8 Plus

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Loại bỏ tính năng này để chụp ảnh đẹp hơn với...

Trên thế hệ iPhone mới của năm 2017 là iPhone 8/8 Plus và iPhone X, Apple đã bổ sung một tính năng mới mang...