acer-tung-helios-300_2

acer tung helios 300 1 150x150 - acer-tung-helios-300_2
acer tung helios 300 3 150x150 - acer-tung-helios-300_2

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Smartphone đầu tiên với màn hình kim cương sẽ ra mắt...

Công nghệ màn hình kim cương cho smartphone có tên: “Mirage Diamond Glass”. Sử dụng kim cương nhân tạo với cấu trúc “tinh thể...