ios-11-apple_7

ios 11 apple 6 150x150 - ios-11-apple_7
ios 11 apple 8 150x150 - ios-11-apple_7

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

iTunes Store sẽ ngừng hỗ trợ Apple TV thế hệ đầu...

Theo MacRumors, Apple sẽ chặn thế hệ Apple TV đầu tiên sử dụng iTunes Store và đã bắt đầu gửi email tới người dùng...