nokia-6-2018_5

nokia 6 2018 4 150x150 - nokia-6-2018_5
nokia 6 2018 6 150x150 - nokia-6-2018_5

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Hiển thị thông số phần cứng ở desktop Windows 10

Như đã biết thì kể từ Windows 8 thì widget đã hoàn toàn biến mất khỏi màn hình desktop của Windows. Tuy nhiên, khó...