samsung-gear-360_5

samsung gear 360 4 150x150 - samsung-gear-360_5
samsung gear 360 6 150x150 - samsung-gear-360_5

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Laptop Lenovo đầu tiên dùng chip Intel 10nm hiện đại nhất

Mẫu chip Intel 10nm thuộc thế hệ “Cannon Lake” này đạt tốc độ từ 2.20GHz - 3.20GHz từng định ra mắt cuối năm ngoái...