surface-book_2_2

surface book 2 1 150x150 - surface-book_2_2
surface book 2 3 150x150 - surface-book_2_2

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Microsoft xác nhận bất thường về nguồn điện trên Surface Book...

Theo một số phản hồi từ phía người dùng, trong các ứng dụng nặng, đặc biệt là trò chơi điện tử, pin của Surface...