may-phien-dich-iu_4

may phien dich iu 3 1 150x150 - may-phien-dich-iu_4
may phien dich iu 5 1 150x150 - may-phien-dich-iu_4

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Sự khác nhau giữa iPhone 6S và iPhone 6S Plus?

Màn hình của iPhone 6S là 4.7’’ còn iPhone 6S Plus sẽ là 5.5’’. Kích thước của của 6S cũng có phần nhỏ gọn...