lg-gram-14z970-14z970_2

lg gram 14z970 14z970 1 150x150 - lg-gram-14z970-14z970_2
lg gram 14z970 14z970 3 150x150 - lg-gram-14z970-14z970_2

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Facebook bất ngờ mở lại nút xóa bài đăng

Những tưởng Facebook đã vĩnh viễn gắn tính năng không cho phép người dùng xóa những bài đăng (status) trên bản web thì mới...