face-unlock-nova-2i_2

face unlock nova 2i 1 150x150 - face-unlock-nova-2i_2
face unlock nova 2i 3 150x150 - face-unlock-nova-2i_2

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Đánh giá nhanh camera Bphone 2017 của BKAV

Một trong những đặc điểm được BKAV nhấn mạnh nhất trên Bphone 2017 chính là camera. Hệ thống này được quảng cáo là "camera...