bkav-qua-mat-iphone-x

bkav faceid iphone x 150x150 - bkav-qua-mat-iphone-x

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Cách kiểm tra tình trạng pin, tắt tùy chọn làm chậm...

Tính năng mới được hiển thị qua menu "Battery Health" trong mục Battery ở phần cài đặt của iOS 11.3. Menu này chỉ gồm...